Netco

Fit voor de toekomst

Stichting Familie Netco

 

Jezelf blijven(d) ontwikkelen en ‘een leven lang leren’ zijn bij Netco heel vanzelfsprekend. Dit is echter niet voor iedereen in Nederland zo. Sommige mensen, van jong tot oud, staan aan de zijlijn. Bijvoorbeeld omdat er niet voldoende geld is om een studie of cursus te volgen. Om die groep te ondersteunen is de Stichting Familie Netco opgericht.

Wanneer mensen zich niet verder ontwikkelen, verkleinen hun kansen op de arbeidsmarkt en ontstaat er een risico op maatschappelijke isolatie. Dit kan onder meer eenzaamheid en gezondheidsproblemen met zich meebrengen, waarmee iemand in een negatieve spiraal terechtkomt die maar moeilijke te doorbreken is. Stichting Familie Netco wil vanuit haar kernbegrip ‘fit voor de toekomst’ investeren in de ontwikkeling van kinderen, volwassenen en ouderen, zodat sociale isolatie plaats maakt voor participatie. Bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren in studiekosten, -boeken of andere leerbenodigdheden.

Wilt u bijdragen aan de toekomst van mensen die nu nog aan de zijlijn staan, zodat ook zij zich kunnen ontwikkelen en weer volop mee kunnen doen? Een donatie – in plaats van een kerst- of relatiegeschenk bijvoorbeeld – stellen wij zeer op prijs en is welkom op Nl23trio0391081799. Stichting Familie Netco is een ANBI, zodat giften in veel gevallen fiscaal aftrekbaar zijn.

Kijk voor meer informatie over Familie Stichting Netco op www.familienetco.nl.